Disclaimer & Privacy

Voor een goede begeleiding tijdens je (levens)loopbaantraject is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, gespreksnotities en de door jou gemaakte en aan mij gemailde opdrachten.

Je persoonsgegevens worden bewaard door Petra Streng, praktijk voor loopbaanbegeleiding ‘Op pad met Petra’, KvK nummer 89759710, Berghuisweg 1, 8111 NC Heeten, 06 2370 4855, info@oppadmetpetra.nl, https://oppadmetpetra.nl.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens;
  • je gegevens bewaar op een beveiligde pc.

Als je coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen eventueel voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

bij een verwijzing naar een andere coach of behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd);
een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 7 jaar bewaard en worden nadien zorgvuldig vernietigd.

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Je naam, adres en woonplaats
  • De datum van de gesprekken
  • De omschrijving
  • De kosten

Alle privacygevoelige informatie die ik van je ontvang via de mail print ik en voeg ik toe aan het papieren dossier. De mails worden na afloop van het traject verwijderd.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

03-04-2023